Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69305315 .
Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [email protected]
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens
worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die
reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [10-10-2017].

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier invult. Bij het
contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het
contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u op
te nemen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van diensten die
interessant voor u kunnen zijn.
Ook worden gegevens verwerkt indien u zich registreert als gebruiker. Bij de registratie wordt
gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en om persoonlijke foto’s. Deze gegevens zijn
nodig om onze diensten persoonlijk af te stemmen en aan u te kunnen leveren. Het e-mailadres
wordt tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van diensten die interessant voor
u kunnen zijn.

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een
stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website
van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u
op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en
soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van
afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het
bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen
leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld
voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven “bewerkers”. U kunt hierbij
denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder
verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.
Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een
wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de
website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd
worden, en maakt verantwoordelijke gebruik van security parameters van derde partijen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze
privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected]